48911 - Αποστολή Saint-Etienne

Ν. Λυγερός

Με το τραίνο
αρχίσαμε
τη νέα αποστολή
για να βοηθήσουμε
άλλους ανθρώπους
από άλλη
ανάγκη
για να λυθούν
τα προβλήματα
που τους προκαλεί
η κοινωνία
που τους βλέπει
με τρόπο
απάνθρωπο.