48913 - Πάνω στις γραμμές

Ν. Λυγερός

Πάνω στις γραμμές
του τραίνου
το βλέμμα σου
παραμένει
ελεύθερο
γιατί αντικρύζει
νέες πραγματικότητες
που θα ήταν
άγνωστες
χωρίς
την αποστολή
για τη βοήθεια
των ανθρώπων
που υποφέρουν
εδώ
και μήνες.

Close Menu