48919 - Όλη η πορεία

Όλη η πορεία
του τραίνου
δείχνει
πόσο είναι
δεμένες
οι πόλεις
που συνδέει
για να υπάρξουν
κοινές
ιστορίες
που δημιουργούν
με την πάροδο
του Χρόνου
την ιστορία.