48922 - Για να είναι ενεργοί

Ν. Λυγερός

Για να είναι ενεργοί
οι σύμμαχοί μας
και για να μην πέφτουν
στις παγίδες
της παραπληροφόρησης
της Τουρκίας
έπρεπε
να δουν
από κοντά
την πραγματικότητα
της Θράκης
και ειδικά
του Έβρου.
Τώρα
αυτό
έγινε
χάρη
στην ελληνική
πρωτοβουλία
που τους έδειξε
την αλήθεια
επί τόπου.