48923 - Η ορθή πληροφορία

Ν. Λυγερός

Η ορθή πληροφορία
είναι ικανή
να χτυπήσει
την προπαγάνδα
εκεί
από όπου
εκπέμπει
για να σταματήσει
η επιρροή της
πάνω στα θύματα
που δεν ξέρουν
την αλήθεια.
Διότι
η αντιμετώπιση
των επιπτώσεων
δεν επαρκεί
διότι
λειτουργεί
μόνο
μετά
το πλήγμα.