48926 - Στις 2 Μαρτίου 1998

Ν. Λυγερός

Στις 2 Μαρτίου 1998
πριν 22 χρόνια
ανακαλύψαμε
δέκα διαδοχικούς
πρώτους αριθμούς
σε αριθμητική
πρόοδο
και από εκείνη
τη στιγμή
σκεφτήκαμε
ότι θα χρειαστούν
πολλά χρόνια
για να σπάσει
κανείς
αυτό το ρεκόρ
σε παγκόσμιο
επίπεδο
τώρα
ξέρουμε
ότι αυτή
η πρόβλεψη
ήταν σωστή.

 

TEN CONSECUTIVE PRIMES IN ARITHMETIC PROGRESSION