48929 - Όσοι πιστεύουν

Ν. Λυγερός

Όσοι πιστεύουν
στη δικτατορία
της Τουρκίας
θα πρέπει
γρήγορα
να αναθεωρήσουν
τις απόψεις τους
γιατί
αυτό το κράτος
χάνει
όλο και περισσότερο
τη δύναμή του
επειδή
η Ρωσία
θέλει
πιο πολύ
να συνεχίσει
τη στρατηγική της
στη Συρία
που παραμένει
η ναυτική της
βάση
στη Μεσόγειο.