48930 - Η κατάρρευση της Τουρκίας

Ν. Λυγερός

Η κατάρρευση της Τουρκίας
συνεχίζεται
λόγω
των ακραίων
θέσεων
του Προέδρου
που παίρνει
αποφάσεις
με τρόπο
μοναχικό
αλλά
η αντίσταση
των Κούρδων
συνεχίζεται
και κερδίζει
έδαφος
εκεί
όπου κανείς
στην τουρκική
εξουσία
δεν το είχε
υπολογίσει.

Close Menu