48935 - Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα

Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα
προσφέρουν
αφιλοκερδώς
τη βοήθειά τους
στα νησιά
και στηρίζουν
τον ελληνικό
στρατό
γιατί βλέπουν
έμπρακτα
ότι κάνει
τα πάντα
για να προστατέψει
τον πληθυσμό
από την ασύμμετρη
απειλή
της Τουρκίας
έτσι
αποδεικνύεται
ότι ο λαός μας
έχει ομόνοια
σε φάση
κρίσης.