48937 - Πάνω στις λεπίδες

Πάνω στις λεπίδες
του Χρόνου
ανέβηκε
ο ιππότης
χωρίς πανοπλία
για να περάσει
στην αντεπίθεση
ενάντια
στη βαρβαρότητα
κι εσύ
άκουγες
ένα παράξενο
κουαρτέτο
εγχόρδων
που ακολουθούσαν
τα βήματά του
πάνω
στον πέτρινο
τοίχο
σαν να ήταν
μαζί του
και οι ψυχές
των δικών του.