48942 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
την ψυχή
να υποφέρει
γιατί αυτή
είναι
αθάνατη
και ποτέ
δεν ξεχνά.
Σε αυτή
πρέπει
να δώσεις
σημασία
κι όχι
μόνο
στο σώμα
αλλά
πρέπει
να νιώθεις
τον πόνο
του άλλου
για αυτό
η εμπάθεια
είναι
απαραίτητη.