48943 - Μην κρύβεσαι

Ν. Λυγερός

Μην κρύβεσαι
πίσω
από το δόγμα
που είναι
φτιαγμένο
με κανόνες
όταν πρέπει
να είσαι
ανθρώπινος
γιατί
βλέπεις
σε ποια
κατάσταση
είναι
αυτός
που υποφέρει
για να μην  κάνεις
κανένα
λάθος
που μετά
δεν θα μπορείς
να διορθώσεις.