48951 - Προσπαθεί μάταια

Ν. Λυγερός

Προσπαθεί μάταια
η Τουρκία
να κάνει
κινήσεις
που να έχουν
απόσβεση
αλλά
λόγω
έλλειψης
στρατηγικής
δεν έχουν
κι έτσι
συνεχίζει
την κατρακύλα της
αφού
δημιουργεί
άλλο
πρόβλημα
για να λύσει
το προηγούμενο
χωρίς
να λύνει
κανένα.