48953 - Τα Σκόπια

Ν. Λυγερός

Τα Σκόπια
ανησυχούν
γιατί τίποτα
δεν λειτουργεί
όπως ήθελαν
άρα
αμφισβητούν
όλο
και περισσότερο
το τι έχουν
υπογράψει
και τι έχουν
ψηφίσει
γιατί
τώρα
βλέπουν
ότι
ούτε
οι εκλογές
δεν έχουν
ένα σίγουρο
αποτέλεσμα.