48964 - Κρατάμε γερή άμυνα

Κρατάμε γερή άμυνα
στα σύνορα
κι όλο
περισσότερες
είναι
οι ενισχύσεις μας
από όλους
του Δήμους
της Ελλάδας
που βλέπουν
τον αγώνα
που κάνει
ο ελληνικός
στρατός
ενάντια
σε αυτήν
την ασύμμετρη
απειλή
από την Τουρκία
διότι
είναι
εθνικός
αγώνας.