48965 - Είναι απαραίτητο

Ν. Λυγερός

Είναι απαραίτητο
να προσέχουμε
και τα νησιά
στο πλαίσιο
αυτής
της ασύμμετρης
απειλής
διότι
πρέπει
να τα υποστηρίξουμε
έμπρακτα
με έμψυχο
υλικό
για ν’ αντέξουν
τη συνεχόμενη
πίεση
που ασκεί
ο κρατικός
φορέας
της Τουρκίας
για να πάρει
στρατιωτική
βοήθεια
από την Ευρώπη.