48966 - Κανένα νησί

Ν. Λυγερός

Κανένα νησί
δεν θα αφήσουμε
πίσω
στο μέτωπο
με τα παράλογα
της Τουρκίας
διότι
τώρα
όλοι
έχουν
καταλάβει
τα λάθη
της τουρκικής
εξουσίας
που δεν μπορεί
να αντεπεξέλθει
στα προβλήματα
που δημιουργεί
από μόνη της
χωρίς
ποτέ
να λύνει
κανένα.