48967 - Με τις πρώτες κινήσεις

Με τις πρώτες κινήσεις
του κουρδίσματος
ακούς τη δύναμη
του τσέλου
που περιμένει
να εκφραστεί
με πάθος
για την ανάγκη
του έργου
που πρέπει
να ζήσει
για να το ακούσουν
οι άνθρωποι.