48969 - Οι δυσκολίες

Οι δυσκολίες
στο παίξιμο
του τσέλου
προέρχονται
και  από το δοξάρι
που πρέπει
να είναι
πάντα σταθερό
για να επιτεθεί
αποτελεσματικά
στις χορδές
αλλιώς
δεν μπορεί
να είναι
όμορφος
ο ήχος.