48970 - Αν έχεις χαρά

Αν έχεις χαρά
την ώρα
που παίζεις
τις γκάμες
προετοιμάζεσαι
για να παίξεις
τα κομμάτια
που έρχονται
στη συνέχεια
και θα χαρείς
ακόμα
περισσότερο
για να ξεπεράσεις
τις επόμενες
δυσκολίες
με υπερβάσεις.