48977 - Ο καθένας

Ο καθένας
δείχνει
το παράδειγμα
της αντίστασης
στο μέτωπο
όταν σκέφτεται
τους άλλους
και δεν θέλει
να πεθάνουν
στις επάλξεις
επειδή
κάθε άνθρωπος
έχει αξία
για το μέλλον.