48980 - Οι εκλογές στην Ιρλανδία

Οι εκλογές στην Ιρλανδία
αποτελούν
μία αλλαγή φάσης
στην οποία
λίγοι
είναι αυτοί
που έδωσαν
σημασία
ενώ θα αλλάξει
τα δεδομένα
γιατί ενισχύθηκε
από τα προβλήματα
της Μεγάλης
Βρετανίας.