48982 - Αν δεν έβλεπες

Ν. Λυγερός

Αν δεν έβλεπες
τις επιπτώσεις
των προβλημάτων
που προκάλεσε
το Ηνωμένο
Βασίλειο
τώρα
έχεις
τις εκλογές
στην Ιρλανδία
για να αντιληφθείς
ότι αυτή
η χώρα
θέλει
να παραμείνει
θεμελιακά
ευρωπαϊκή
και να μην καταπατείται
από ένα πνεύμα
αγγλικό
που πάντα
προσπαθεί
να την υποβαθμίσει.

Close Menu