48985 - Μέσα στο δάσος

Μέσα στο δάσος
μπορείς
να βρεις
πολλές γεύσεις
που θα εμπλουτίσουν
τον εγκέφαλό σου
έτσι
θα ανακαλύψεις
πόσο βαθιά
ζει
μέσα
στο Χρόνο
της Ανθρωπότητας
αφού
αποτελούσε
διαχρονικά
ένα χώρο
όπου
μπορούσε
να βρει
τροφή
και ζωή.