48988 - Η δικτατορία της λήθης

Η δικτατορία της λήθης
είναι πάντα
ριζοσπαστική
γιατί μισεί
την έννοια
της συνέχειας
αφού
θέλει
πάντα
να επιβάλλει
ένα τεχνητό
παρόν
για να σβήσει
εντελώς
το παρελθόν
έτσι
ώστε
να μπορεί
να χειραγωγεί
το μέλλον
των αθώων.