48993 - Είναι εύκολο

Ν. Λυγερός

Είναι εύκολο
να είσαι
βάρβαρος
αλλά δύσκολο
να γίνεις
ανθρώπινος
γιατί
το πρώτο
δεν θέλει
καμιά προσπάθεια
ενώ το δεύτερο
απαιτεί
υπερβάσεις
για να είναι
πια βαθιά
στο πλαίσιο
του Χρόνου
που πλάθει
την Ανθρωπότητα
μέσω
της Διδασκαλίας
της εξέλιξης
της τελειότητας.