48994 - Με τους ήχους

Με τους ήχους
αναζητούμε
τις νότες
της παρτιτούρας
που καταγράφουν
ένα πνεύμα
που ήθελε
ν’ αφήσει
ως ίχνος
στην πορεία
της Ανθρωπότητας
για να ζήσει
την τελειότητα.