48994 - Με τους ήχους

Ν. Λυγερός

Με τους ήχους
αναζητούμε
τις νότες
της παρτιτούρας
που καταγράφουν
ένα πνεύμα
που ήθελε
ν’ αφήσει
ως ίχνος
στην πορεία
της Ανθρωπότητας
για να ζήσει
την τελειότητα.