48995 - Η επιστήμη

Ν. Λυγερός

Η επιστήμη
εξελίσσεται
γρήγορα
και οι αναφορές
είναι και πιο πρόσφατες
όχι λόγω έλλειψης
μνήμης
ή ιστορικότητας
αλλά λόγω απουσίας
βάθους
που έχουμε
στα μαθηματικά
έτσι δεν ξεχνάμε
απλώς πετάμε.