48996 - Ο κάδος των σκουπιδιών

Ο κάδος των σκουπιδιών
είναι πιο παλιός
από τα σκουπίδια μας
που είναι όλα
τόσο πρόσφατα
γιατί δεν έχουν
διάρκεια ζωής
λόγω απουσίας αξίας
γιατί πολύ απλά
κρατούμε λίγα
επειδή δεν επιλέγουμε
ορθολογικά
αυτά που θα μείνουν
μαζί μας
για δεκαετίες.