48999 - Επέλεξε

Ν. Λυγερός

Επέλεξε
προσεχτικά
κάθε αντικείμενο
που θέλεις
να ανήκει
στην ιστορία σου
γιατί αλλιώς
θα αναγκαστείς
να το πετάξεις
και θα ανήκει
στα σκουπίδια
κατά συνέπεια
θα έχεις πάλι
σπαταλήσει
κι ένα κομμάτι
της ζωής σου.