49000 - Οι επιλογές

Οι επιλογές
είναι πράξεις
που αλλάζουν
την πορεία
πάνω στις διακλαδώσεις
απέφυγε
την σπατάλη
και κράτα
μόνο την ουσία
γιατί αυτό
θέλει η ψυχή σου
για να ζήσεις
ελεύθερη
χωρίς θόρυβο
μόνο με ήχους
για να πλάσει
τις νότες της.