49004 - Για να διαδοθεί

Ν. Λυγερός

Για να διαδοθεί
ο Κορονοϊός
χρειάζεται
και θύματα
που θα βρεθούν
στην πορεία του
άρα πρέπει να είμαστε
συνειδητοποιημένοι
και να είμαστε ενημερωμένοι
αν θέλουμε πραγματικά
να τον αντιμετωπίσουμε
ορθολογικά
έτσι ώστε οι κινήσεις μας
να γίνουν πράξεις αντίστασης
που βοηθούν
την αντίσταση
της Ανθρωπότητας
σε όλα τα επίπεδα.