49010 - Με τους δακτυλισμούς

Ν. Λυγερός

Με τους δακτυλισμούς
πάνω
στο μαντολίνο
σκέφτεσαι
κάθε λεπτομέρεια
που ήθελε
να περάσει
ο συνθέτης
όταν έγραψε
τις πρώτες
ιδέες
που ήθελε
να καταγράψει
για τους άλλους
έτσι
συνεχίζει
να υπάρχει
το φως
του κεριού.