49011 - Πρέπει να προσέχεις

Πρέπει να προσέχεις
τους μικρούς ανθρώπους
αλλά όχι μόνο
για να τους προστατέψεις
διότι πρέπει
να τους κάνεις
να χαίρονται
με αυτά
που κάνουν
μαζί σου
όταν βλέπουν
διαφορετικά
τον κόσμο
όταν μαθαίνουν
νέα πράγματα
που τους ξαφνιάζουν
με το βάθος
που κρύβουν.