49014 - Με απλές κινήσεις

Ν. Λυγερός

Με απλές κινήσεις
επί του εδάφους
μπορείς
ν’ αντιληφθείς
ότι η πίεση
που ασκείται
στα σύνορα
δεν είναι
θελημένη
από τους πρόσφυγες
αλλά
τους εξαναγκάζει
το βάρβαρο
σύστημα
της Τουρκίας
να φύγουν
με κάθε τρόπο
για να γίνουν
εργαλείο της.

Close Menu