49014 - Με απλές κινήσεις

Ν. Λυγερός

Με απλές κινήσεις
επί του εδάφους
μπορείς
ν’ αντιληφθείς
ότι η πίεση
που ασκείται
στα σύνορα
δεν είναι
θελημένη
από τους πρόσφυγες
αλλά
τους εξαναγκάζει
το βάρβαρο
σύστημα
της Τουρκίας
να φύγουν
με κάθε τρόπο
για να γίνουν
εργαλείο της.