49023 - Το κρυφό λουλούδι

Ν. Λυγερός

Το κρυφό λουλούδι
άνοιγε
πάντα
τα πέταλα του
και το έκανε
μόνο
όταν ο ουρανός
έσταζε
ουσία
για να ζήσει
πολυκυκλικά
έτσι
παρουσίαζε
το θαύμα
του μικρού
φωτός
της νύχτας.

Close Menu