49027 - Έσταζε

Ν. Λυγερός

Έσταζε
βαθιά
η ιστορία
μέσα
στο παρελθόν
για να ζωντανέψει
το μέλλον
που ήταν
εγκλωβισμένο
σαν τη νοημοσύνη
μέσα
στη μνημοσύνη
όπου περίμενε
την κατάλληλη
στιγμή
για να απελευθερωθεί
και να δημιουργήσει
τη συνέχεια.