49044 - Τα χέρια καθαρά

Ν. Λυγερός

Υπερό : Πρέπει να μάθουν για τα χέρια…

Μαθήτρια : Αυτό σκέφτηκα κι εγώ.

Υπερό : Θα τους το πούμε μόλις επιστρέψουν.

Μαθήτρια : Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Υπερό : Θα χρειαστούν γνώσεις.

Μαθήτρια : Επιστημονικές.

Υπερό : Και πρακτικές.

Μαθήτρια : Να κάνουμε πειράματα τότε!

Υπερό : Ωραία

Μαθήτρια : Ν’ αρχίσουμε με το σαπούνι.

Υπερό : Και τις ιδιότητες που έχει.

Μαθήτρια : Και μετά

Υπερό : Την αιθανόλη!

Μαθήτρια : Δεν θα είναι δύσκολο;

Υπερό : Σιγά σιγά με παραδείγματα θα μάθουν για το οξυζενέ και τη χλωρίνη.

Μαθήτρια : Όλα αυτά;

Υπερό : Θα είναι πάντα χρήσιμα και για μετά.

Μαθήτρια : Σωστά

Υπερό : Άλλωστε το οξυζενέ αντιμετωπίζει και τον τέτανο.

Μαθήτρια : Μπορούμε να μάθουμε πιο γενικά για την υγιεινή.

Υπερό : Θα τους κάνει καλό.

Μαθήτρια : Ωραία. Θα τα μελετήσουμε όλα.

Υπερό : Μαζί!