49048 - Αφού ο κορωνοϊός

Ν. Λυγερός

Αφού ο κορωνοϊός
μπορεί
να επιζήσει
εννέα μέρες
και πάνω
σε αδρανή
επιφάνεια
είναι καλό
να τις καθαρίζουμε
συχνά
με χλωρίνη
με οξυζενέ
ή αιθανόλη
και αυτό
να το μάθεις
σε όλους
τους δικούς σου
ειδικά
αν έχεις
και μικρούς
μαθητές
αφού έτσι
όλοι
θα προστατεύουν
και τους άλλους.