49050 - Και με την κιθάρα

Και με την κιθάρα
μπορείς
να δείξεις
πολλά
στους μικρούς
μαθητές
για να τους αγγίξει
η μουσική
και να μάθουν
πώς λειτουργεί
στο πλάι
της Ανθρωπότητας
εδώ και χιλιετίες
έτσι
συνέχισε
να τους δείχνεις
αυτά που ήξερες
και αυτά
που θα μάθεις
τώρα
χάρη
στις συμβουλές
της Διδασκαλίας
αφού
και η μουσική
ανήκει
στην
Έξυπνη
Παιδεία.