49051 - Στα σύνορα

Στα σύνορα
όλη η ουσία
είναι η παρουσία
του στρατού
που προστατεύει
την πατρίδα
από τις ύπουλες
κινήσεις
της Τουρκίας
που προσπαθεί
απεγνωσμένα
να πιέσει
την Ευρώπη
και να ξεφορτωθεί
τους πρόσφυγες
που έχει
τόσα χρόνια.