49052 - Δίχως στρατό

Δίχως στρατό
κανένας
φράχτης
δεν θα είχε
προστατέψει
τα σύνορα
και τώρα
έχουμε
τη ζωντανή
απόδειξη
ότι πάντα
υπάρχει
η πολιτική
βούληση
για την επίλυση
ενός προβλήματος
και αυτό γίνεται
με ανθρώπους.