49055 - Το Masterclass

Ν. Λυγερός

Το Masterclass
στη Θράκη
είναι πράξη
αντίστασης
αυτήν την περίοδο
αφού υπάρχει
ανάγκη
για εμψύχωση
των δικών μας
στην περιοχή
διότι δεν αρκεί
η αγάπη
εξ αποστάσεως
στα μεγάλα
προβλήματα
χρειάζεται
και η σχέση.