49056 - Η υγιεινή

Η υγιεινή
είναι και αυτή
ένα παιχνίδι
αν την παρουσιάσεις
με έξυπνο τρόπο
και ταυτόχρονα
αποτελεί
μορφή
προστασίας
όταν υπάρχει
κάποια
κρίση
έτσι και οι μικροί
άνθρωποι
είναι προετοιμασμένοι
σωστά.