49059 - Η χαρά της ψυχής

Η χαρά της ψυχής
δεν προέρχεται
από το άγχος
αλλά
από την υπέρβαση
που κάνει
για να ζήσει
με τους άλλους
χωρίς συμβιβασμούς
μην ξεχνάς λοιπόν
να μεταχαίρεσαι
όταν τη βλέπεις
αφού είναι
σπάνιο δώρο.