49061 - Το μαγικό γάντι

Το μαγικό γάντι
είναι αποτελεσματικός
τρόπος
να μάθουν
οι πολύ μικροί
άνθρωποι
τι σημαίνει
προστασία
και υγιεινή
γι’ αυτό συνέχισε
για να δουν
τα θαύματα
της επιστήμης
της Ανθρωπότητας.