49063 - Και οι μικροί άνθρωποι

Ν. Λυγερός

Και οι μικροί άνθρωποι
μπορούν να μάθουν
πολύπλοκα
παίγνια 
άρα
και στα δύσκολα
αν τους διδάξεις
στρατηγική
θα ξέρουν
να αντιμετωπίζουν
προβλήματα
που ανήκουν
στην πραγματικότητα
για να σωθούν.

Close Menu