49065 - Αν περιμένεις

Αν περιμένεις
από την ψυχή
να εκφράζεται
μέσω της φυγής
τι θα κάνεις
με τα όντα
που δεν έχουν;
Θα αποφασίσεις
ότι δεν έχουν
ψυχή
για να μην έχεις
προβλήματα
και ενοχές;