49066 - Αναζητάς

Αναζητάς
την απόλυτη
ελευθερία
ενώ χρειάζεσαι
την ανθρώπινη
αλλιώς
σίγουρα
θα καταπατήσεις
κάποιον.
Έτσι γίνεται
και με την αγάπη
όταν λειτουργεί
μέσω Διδασκαλίας
της Ανθρωπότητας
αφού είναι
δεσμός αρμονίας.